Bestuur van de wijkraad

 

Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden. Het bestuur was aan verjonging en uitbreiding toe en in 2015 zijn daartoe stappen gezet. Het bestuur bestaat uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Frolichs

Voorzitter

Frans Pommé

Vice-Voorzitter

2e penningmeester

werkgroep groenewijk duurzaam

Dico Wilbrink

Lid AB, werkgroep Communicatie

Paul Peters

Lid AB Penningmeester

Roberto Zanetti

secretaris

De huidige leden zullen nieuwe doelen formuleren

 

De toekomst vraagt om een nieuwe taakstelling, zeker als men de impact van de nieuwe wetgeving op het gebied van (thuis)zorg in beschouwing neemt. Hulp vanuit de directe omgeving zal daarbij van grote orde zijn. De eerste stappen worden momenteel al gezet, maar er zal een brede visie en doortastendheid voor nodig zijn om de broodnodige stappen te realiseren. 

Door de gemeente Heerlen is een gebieds-regisseur aangesteld.

Vanaf  1 augustus is Karin van Meelis benoemd als gebiedsregisseur voor  Caumerveld-Douveweien. 

Karin van Meelisn

Gebiedsregisseur

Karin.png