Bestuur van de wijkraad

 

Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden. Het bestuur was aan verjonging en uitbreiding toe en in 2015 zijn daartoe stappen gezet. Het bestuur bestaat uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Frolichs

Voorzitter

Frans Pommé

Vice-Voorzitter

2e penningmeester

werkgroep groenewijk duurzaam

Dico Wilbrink

Lid AB, werkgroep Communicatie

Paul Peters

Lid AB Penningmeester

Roberto Zanetti

secretaris

Door de gemeente Heerlen is een gebieds-regisseur aangesteld.

Voor  Douveweien-Caumerveld is Karin van Meelis benoemd als gebiedsregisseur.                                                                               

Karin van Meelisn

Gebiedsregisseur

Karin.png