Pinnen in de wijk

(Over genomen uit "deLimburger"15 november

 

Wens buurt gehoord: weer mogelijkheid om buiten te pinnen

15-11-2018 om 21:30 door Siebrand Vos

 

Buurtbewoners bepalen wat er op de pinkiosk komt. Douve Weien, Caumerveld en Bekkerveld zijn vooral blij dat het ding er komt. Ouderen willen altijd geld onder handbereik hebben, hoorde de SNS-directeur.

Sluiting van de pinautomaat aan de Van Weerden Poelmanstraat werd tot ver in naburige wijken als een gevoelig verlies ervaren. "Het was een automaat die heel goed werd gebruikt, maar dat speelde niet mee bij het besluit om hem weg te halen", blikt regiodirecteur David Smeets van SNS Bank terug op het besluit.


Smeets kan de buurt meedelen dat er binnenkort naast de Etos een pinkiosk voor terug wordt geplaatst. Niet alleen handig voor Douve Weien en Caumerveld, maar ook voor Bekkerveld. "Tijdens overleg in het zorgcentrum bleek dat de beschikbaarheid van geld daar een issue is."

De automaat in de winkelstraat werd vorige zomer gesloten toen de banken dat deden met nagenoeg alle buitenvoorzieningen. Plofkraken zouden een gevaar voor de veiligheid vormen.


Peter Kastrop, voorzitter van de wijkraad en OPH-raadslid, begon meteen een diplomatiek offensief om een automaat terug te krijgen. Niet door actie te voeren, zoals de SP vorig jaar deed in Meezenbroek, maar ‘gewoon’, via zakelijk overleg.

"Ik ben geen SP’er en heb geen optocht van rollators georganiseerd. Wat wel had gekund, hoor, want hier wonen heel veel ouderen voor wie een pinautomaat belangrijk is. Men wil toch graag een paar tientjes op zak hebben."


De supermarkt van Winnubst had bij wijze van tussenoplossing binnen een eigen pinautomaat geplaatst. "Maar die was om tien uur leeg. Lullig voor de klanten waar hij voor bedoeld was. Enkele kleine winkels hadden extra geld in kas, zodat hun klanten daar eventueel wat konden pinnen. Dat was ook niet goed voor de veiligheid." Een definitieve pinautomaat in de supermarkt - zoals talloze vergelijkbare zaken in het land hebben gekregen - was geen optie, kreeg Kastrop te horen. De oplossing werd, net als eerder in Meezenbroek, gevonden door te opteren voor een pinkiosk.


Daarvoor worden drie parkeerplaatsen, eigendom van Wonen Zuid en een bedrijf, geofferd. De automaat wordt binnen afzienbare tijd geplaatst, want ook de gemeente is akkoord. Buurtbewoners mogen suggesties doen voor de schildering die door een professioneel kunstenaar zal worden aangebracht. Een oproep in wijkblad De Groene Wijk volgt begin december. Er is veel mogelijk, zegt Kastrop. "Zo’n schildering zorgt sowieso dat graffitiartiesten er vanaf blijven."

Aanpassing rotonde Heesberg-Akerstraat

De rotonde is voor veel scholieren van Grotius College en het Bernardinuscollege een vast onderdeel van hun fietsroute. De situatie was de buurtraad al jaren een doorn in het oog. In plaats van te klagen, kwam de buurt zelf met de oplossing. "De rotonde wordt aangepast waarbij er een fysieke scheiding tussen langzaam verkeer en autoverkeer wordt geplaatst.

De laatste ontwikkelingen

 • De grondaankopen zijn afgerond

 • De werkzaamheden starten op 12 augustus aanstaande

 • De rotonde wordt gedurende 2 weken volledig afgesloten, dit is de geplande tijd om de werkzaamheden af te ronden

 • Er wordt rekening gehouden met een uitloop van 1 extra week (weersomstandigheden, afwerking)

 • De werkzaamheden aan de tuinen van de heer Winkelmolen en mevrouw Herberigs vinden al voor 12 augustus plaats

 • Prioriteit ligt bij de rotonde, getracht wordt om in dezelfde periode de aanpassingen ter hoogte van de Zandweg en de Johannes XXII-singel en de Nieuwenhuisstraat af te ronden

 • Omwonenden (ook Johannes XXII-singel en de Nieuwenhuisstraat) ontvangen tijdig een zogenaamde bewonersbrief met info over de werkzaamheden en contactgegevens van de uitvoerende partij 

 • Er komen drie omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer 

 • Er komen drie omleidingsroutes voor de rugkliniek (vanuit de Heesbergstraat, de Akerstraat en de Burg. Waszinkstraat) 

 • De bomen in de middengeleiders op de Heesbergstraat t.h.v. de Zandweg worden eind november geplant

 • Bernardinuscollege, Grotiuscollege worden geinformeerdover afsluiting rotonde en omleidingsroutes 

Projecten van belang voor De Groene Wijk

48145649301_0d324f0077_b.jpg
48145647766_d8ba02ba6a_b.jpg