top of page

Projecten van belang voor De Groene Wijk

De wijkraad initieert en/of ondersteund initiatieven of projecten in de wijk. Op deze pagina vindt u een aantal projecten die uitgevoerd zijn en die een positieve invloed op de wijk hebben gehad. .

Pinnen in de wijk


Sluiting van de pinautomaat aan de Van Weerden Poelmanstraat werd tot ver in naburige wijken als een gevoelig verlies ervaren. Het was een automaat die heel goed werd gebruikt, maar dat speelde niet mee bij het besluit om hem weg te halen.De automaat in de winkelstraat werd gesloten toen de banken dat deden met nagenoeg alle buitenvoorzieningen. Plofkraken zouden een gevaar voor de veiligheid vormen.


Peter Kastrop, toenmalig voorzitter van de wijkraad  begon meteen een diplomatiek offensief om een automaat terug te krijgen.  Want hier wonen heel veel ouderen voor wie een pinautomaat belangrijk is. Men wil toch graag een paar tientjes op zak hebben."


De supermarkt van Winnubst had bij wijze van tussenoplossing binnen een eigen pinautomaat geplaatst.  Een definitieve pinautomaat in de supermarkt - zoals talloze vergelijkbare zaken in het land hebben gekregen - was geen optie. De oplossing werd gevonden door te opteren voor een pinkiosk.

Deze is inmiddels al enige tijd in gebruik.

Aanpassing rotonde Heesberg-Akerstraat

De rotonde is voor veel scholieren van Grotius College en het Bernardinuscollege een vast onderdeel van hun fietsroute. De situatie was de buurtraad al jaren een doorn in het oog. In plaats van te klagen, kwam de buurt zelf met de oplossing. "De rotonde werd aangepast waarbij er een fysieke scheiding tussen langzaam verkeer en autoverkeer wordt geplaatst.

bottom of page