top of page

Werkgroepen

Vanuit de wijkraad worden diverse activiteiten en projecten geinitieerd. Om de wijkraad hierbij te ondersteunen zijn er momenteel vier werkgroepen:

  • Werkgroep  Wijkontwikkeling

  • Werkgroep Communicatie en Redactieraad "De Groene Wijk"

  • Werkgroep Groene Wijk Duurzaam/Coöperatie

 

Werkgroep Wijkontwikkeling

Vanaf 2020 zijn de werkgroep Senioren en de werkgroep Wijkontwikkeling samengevoegd. De eerste werkgroep hield zich met name bezig met het organiseren van activiteiten voor de senioren in onze wijk. Deze activiteiten zullen ook in de toekomst worden voortgezet en vernieuwd maar voor een bredere groep dan alleen ouderen. We willen hiermee de sociale samenhang in de wijk verbeteren. Verder heeft de werkgroep onder de kop "leefbaarheid" aandacht voor thema' s als verkeersveiligheid, onderhoud openbare ruimte en groen, maar ook baldadigheid en criminaliteit.

Werkgroep Groene Wijk Duurzaam

In 2013 is op initiatief van de gemeente Heerlen en de wijkraad Douve Weien - Caumerveld het initiatief genomen om te onderzoeken of en hoe duurzaamheid in de wijken bevorderd zou kunnen worden. In samenspraak met de gemeente Heerlen is dit initiatief verder in gang gezet en is de werkgroep De Groene Wijk Duurzaam opgericht. Deze werkgroep is inmiddels in 2019 omgezet in de zelfstandige:

Coöperatie Heerlen Duurzaam UA

 

Werkgroep Communicatie & Redactieraad "De Groene Wijk"

De Werkgroep Communicatie zet zich in om informatie van en over de activiteiten in de wijk met de bewoners te delen. Het gaat daarbij niet alleen om de activiteiten vanuit de Wijkraad, maar ook om die van onze partners in de wijk zoals van bewoners en sociaal maatschappelijke partners.Vier keer per jaar verschijnt ons wijkblad "De Groene Wijk". De redactieraad draagt hierbij zorg voor de inhoud en het verspreiden van de gedrukte editie van de "De Groene Wijk".

bottom of page