top of page

Wijkfeest

Voor alle bewoners, voor jong en oud

uit de Groene Wijk !

 

Helaas moeten we constateren dat het aantal  aanmeldingen voor het jaarlijkse wijk/buurt feest tegenvalt.
We hebben een compleet en gevarieerd programma voor jong en oud samengesteld. Zo’n programma kost geld en vraagt dan ook een minimaal aantal aanmeldingen.

We hebben dit jaar als experiment ons wijkfeest daarom ook opengesteld voor de bewoners van de Groene Wijk zodat we de kosten kunnen verdelen over een groter aantal bewoners.

Ook vanuit de gemeentelijke indeling als vanuit de sociale-economische  en demografische samenstelling is dit logisch. Tevens kunnen we gebruik maken van subsidies.

Ondanks bovenstaande is het aantal aanmeldingen te laag om over een evenwichtige verhouding te spreken in de zin van “kosten/inspanning” versus “opbrengsten”.
Het doet absoluut geen recht aan de enorme inspanningen door onze activiteiten commissie. Derhalve hebben we besloten het wijkfeest dit jaar te annuleren.

 

 

 

 

 

 

bottom of page