Uw aanspreekpunten van de politie en bureau handhaving gemeente Heerlen

 

Graag willen ik mij Leon Janssen van het Politie basisteam Heerlen, aan u voorstellen.

 

Vanaf september 2018 ben ik, uw wijkagent. Naast de wijk Eikenderveld, ben ik ook wijkagent in de wijken Aarveld-Bekkerveld en Caumerveld-Douve Weien. Het gebied is vrij groot en telt dik 10.000 inwoners.  Een hele klus, die ik gelukkig niet alleen hoef te klaren. Ik wordt hierbij ondersteund door collega Jeoffrey Scheepers. Daarnaast werk ik veel samen met Maurice Costongs en Joshi Laven. Maurice en Joshi werken bij bureau Handhaving van de gemeente Heerlen en zijn uw buurt-BOA’s, Buitengewoon Opsporings Ambtenaren. BOA’s sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Ik werk bij de politie en richt me ook op de politiezorg in bedoelde wijken. Regelmatig zijn wij in verschillende samenstellingen in de wijk te zien. Tijdens patrouilles pakken we wijkproblemen samen aan. Maurice Costongs en Joshi Laven stellen zich in een ander artikel aan u voor.

Als wijkagent maak ik deel uit van het basisteam Heerlen dat bestaat uit ongeveer 160 politiemensen. Het team is verdeeld in clusters die zijn verbonden aan een wijk. De collegae uit het cluster waar uw wijk onder valt, worden regelmatig ingezet bij de afhandeling van wijkproblemen maar ze verrichten ook de zogenaamde noodhulpdiensten. Dit zijnde diensten waarbij de politie 24 uur per dag in Heerlen bereikbaar en beschikbaar is.

Als wijkagent werk ik ook samen met gespecialiseerde politiediensten. Bijvoorbeeld met collega’s van de surveillancedienst, recherche en jeugd werken wij voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. Als wijkagent ben je verantwoordelijk voor de totale politiezorg in de wijk. Voor de aanpak van sociale problemen maakt de wijkagent gebruik van de zogenaamde “Sociale buurtteams”, die ondergebracht zijn bij de gemeente.

Uw informatie is belangrijk!

De wijkagent  richt  zich niet alleen op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. De wijkagent heeft contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en oplossingen gezocht. Ook wordt afgesproken wie wat doet. Informatie uit de buurt is van essentieel belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent. U kunt dit doen door ons aan te spreken in de wijk.

​Wat doet de wijkagent met uw melding?

Soms gebruikt de wijkagent uw informatie in lopende onderzoeken. Een andere keer neemt de wijkagent aan de hand van uw klacht of probleem poolshoogte en kan de wijkagent bijvoorbeeld degene aanspreken die voor overlast zorgt. Ook kan de wijkagent een probleem doorspelen aan partners, zoals de gemeente of woningbouwcorporaties.

Contact met wijkagent

Ik heb een vraag aan de wijkagent

Uw bericht is ontvangen

Gewijzigde openingstijden

politiebureaus Heerlen en Hoensbroek

 

De politiebureaus aan de Stationstraat 13 E te Heerlen en de Kouvenderstraat 124 te Hoensbroek hebben vanaf 3 april 2017 andere openingstijden. zie hiervoor

 

 

 

Contactgegevens wijkagent

 

De wijkagent is bereikbaar via het landelijk telefoonnummer politie: 0900-8844 en via de website van de politie: www.politie.nl